Öppet forum om Snomed CT för användare

Webbinarium

Kostnadsfritt
1 okt - 1 sep
09:00 - 10:00
Socialstyrelsen erbjuder öppna digitala forummöten där du som användare av Snomed CT kan få diskutera dina frågor. Du behöver inte föranmäla dig men det går bra att skicka in frågor i förväg till ehalsa@socialstyrelsen.se.
Anslut till Microsoft Teams-möte

Vi ser det som värdefullt att kunna sprida information och du kommer i efterhand att kunna finna frågor och svar från respektive möte här i kalendern.