Öppet forum om Snomed CT för användare

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  2 feb - 2024
Tid  09:00 - 10:00
Socialstyrelsen erbjuder öppna digitala forummöten där du som användare av Snomed CT kan få diskutera dina frågor.

Du behöver inte föranmäla dig men det går bra att skicka in frågor i förväg till ehalsa@socialstyrelsen.se

Klicka på den här länken för att delta i mötet

Vi ser det som värdefullt att kunna sprida information och du kommer i efterhand att finna frågor och svar från respektive möte på Snomed CT:s webbsida.


Socialstyrelsen vill uppmärksamma er på att Teams är en amerikansk molntjänst och att deltagarnas personuppgifter (IP-adresser, mejl och dylikt) inte hanteras på ett sätt som är förenligt med dataskyddsförordningen.

Vi har valt att boka mötet i Teams, då vi av erfarenhet vet att externa deltagare ofta upplever tekniska begränsningar och hinder när vi använder oss av vår ordinarie mötesplattform Skype och vi är angelägna om att skapa så goda förutsättningar som möjligt vid dialogen med er.

För att minimera risken för att känsliga eller sekretessbelagda personuppgifter sprids så vill inför mötet lyfta fram några viktiga, gemensamma utgångspunkter:

  • Vi delar inga känsliga eller sekretessbelagda uppgifter mellan deltagarna, varken muntligt eller via chattfunktionen.
  • Använd chattfunktionen med eftertanke och var medveten om att all chatthistorik sparas ned automatiskt.