Omsorgspersonal! Delta i dialog om kompetens och kvalitet i äldreomsorgen

Seminarium

Kostnadsfritt
2 maj - 2023
13:30 - 16:00
Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in dig som är omsorgspersonal till en dialog, för att prata om kvalitén inom äldreomsorgen idag. Målgrupp för den digitala dialogen är du som är vårdbiträde eller undersköterska, och som arbetar i hemtjänsten, på särskilda boenden och inom dagverksamhet.

Frågor som kommer att diskuteras:

  • Varför arbetar du inom äldreomsorgen?

  • Hur kan fler personer motiveras till att börja jobba inom äldreomsorgen och vad motiverar dig till att stanna kvar?

  • Vilka är de främsta utmaningarna inom äldreomsorgen utifrån ditt perspektiv?

  • Hur ser du att utmaningarna påverkar de äldre som du träffar?

  • Hur ser dina och dina kollegors förutsättningar ut för att utföra ert arbete?

  • Hur ser samarbetet ut med andra professioner som finns nära de äldre?

Diskussionerna kommer att ledas av Socialstyrelsens medarbetare och ske i små och stora grupper. Samtalen kommer att utgå från de utmaningar gruppdeltagarna ser på området och hur Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg skulle kunna bidra.

Det nationella kompetenscentrumets uppdrag

Nyligen inrättade Socialstyrelsen ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg på regeringens uppdrag. Centrumets uppdrag är att:

  • arbeta nära kommuner och verksamheter för att snabbare svara upp mot deras behov av expertstöd

  • stödja en kontinuerlig kunskapsutveckling och implementering av aktuell kunskap och nya arbetssätt i kommunerna

  • bidra till utveckling genom kontinuerlig omvärldsbevakning

  • ge en nationell bild av läget i den svenska äldreomsorgen med de styrkor och utmaningar som finns.

Anmälan

 Anmäl dig via nedan länk. Sista anmälningsdag är18 april.

Till anmälan

Antalet deltagare är begränsat! Vi försöker få en geografisk spridning på deltagarna. Cirka tre veckor innan dialogmötet kommer du att få besked om du har fått en plats eller inte. Har du fått en plats kommer du samtidigt att få en kallelse med länk till mötet. Dialogforumet kommer att hållas digitalt på Teams.

Vi ser fram emot detta dialogforum och ser det som en startpunkt för ett fortsatt samarbete i olika former!

Kontakt

stefan.brene@socialstyrelsen.se