Ökad upptäckt av våld

Konferens

1 dec - 2021
08:30 - 15:30
Välkommen till en konferens om myndigheters samarbete för att öka upptäckten av våld.
Anmäl dig här (öppnas i nytt fönster)

Under konferensen presenteras erfarenheter från arbetet inom regeringsuppdraget ”Ökad upptäckt av våld”. Fem myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten Migrationsverket och Socialstyrelsen visar på fördelar och utmaningar med samverkan kring mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

  • Plats: Digitalt, länk skickas ut efter anmälan

  • Anmäl senast: 17 november 2021

Program

Gabriella Ahlström är moderator.

08.30 Välkommen

Lena Ag, Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör, hälsar välkommen

08.45 Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi inleder konferensen

09.05 Modern kvinnofridshistoria utifrån ett myndighetsperspektiv

En beskrivning av vad som hänt sedan 70-talet. Hanna Olsson, författare och handledare. Avslutande samtal mellan Katarina Björkgren, Jämställdhetsmyndigheten, och Hanna Olsson

09.45–10.00 Paus

10.00 Vinsterna av att samverka i ”Uppdrag om ökad upptäckt av våld”?

Lena Ag, Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten och Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör

10.15 Erfarenheter från Socialstyrelsens utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall 

Beatrice Hopstadius, enhetschef, Socialstyrelsen

10.30–10.40 Paus

10.40 Erfarenheter, framgångsfaktorer och utmaningar 

Åsa Frostfeldt, Arbetsförmedlingen, Julie Jacobsson, Försäkringskassan och Eva-Katarina Ekermann, Migrationsverket

11.25 Vikten av ledning och styrning i arbetet med att öka upptäckt av våld

Panelsamtal mellan Maria Kindahl, biträdande Verksamhetsområdeschef, Arbetsförmedlingen, Maria Rydbeck, Överdirektör, Försäkringskassan, Lena Ag, Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten, Mikael Ribbenvik, Generaldirektör, Migrationsverket, Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen

12.00–13.00 Lunch

13.00 Erfarenheter från samordningsförbundens pilotprojekt

Anita Kruse, Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och Mari Cedervall, Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

13.45–14.00 Paus

14.00 Utvärdering av pilotprojekten, samordningsförbunden

Anna-Karin Berglund och Abeba Michael, Jämställdhetsmyndigheten.
Frågor från publiken

14.45–15.00 Paus

15.00 Frågor från publiken till Åsa Frostfeldt, Arbetsförmedlingen

Julie Jacobsson, Försäkringskassan och Eva-Katarina Ekermann, Migrationsverket.

Hur ser framtiden ut? Reflektion av Maria Boustedt Hedvall, Socialstyrelsen och Katarina Björkgren, Jämställdhetsmyndigheten

15.30 Konferensen avslutas