Nya stöd för den sociala barn- och ungdomsvården

Webbinarium

28 apr - 2021
10:00 - 11:30
Socialstyrelsen har under hösten publicerat två nya kostnadsfria stöd för den sociala barn- och ungdomsvården: yrkesintroduktion och stöd för lärande i handläggning och dokumentation. I det här webbinariet ger vi er en introduktion till de båda stöden, vad de innehåller och hur de kan användas.

Webbinariet riktar sig till chefer, arbetsledare, metodstödjare och andra som arbetar med introduktion och kompetensutveckling i den sociala barn- och ungdomsvården. Även socialsekreterare som är intresserade är välkomna.


Stöd för yrkesintroduktion

Nya socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården förväntas hantera komplexa situationer och svåra bedömningar som socionomutbildningen fullt ut inte kan förbereda dem för. Därför har Socialstyrelsen tagit fram ett webbaserat stöd för yrkesintroduktion som kan användas av den nya socialsekreteraren tillsammans med närmsta arbetsledare och kollegor.

Stöd för handläggning och dokumentation

Socialstyrelsen har under längre tid fått signaler från olika håll om att socialtjänsten har ett behov av ökad kunskap i handläggning och dokumentation av barnavårdsärenden. Därför har vi tagit fram ett stöd som hjälper er att öka kompetensen i rättssäker handläggning och dokumentation, så att arbetet är ändamålsenligt och utifrån gällande regelverk.

Anmälan

Att delta är gratis, men du behöver anmäla dig för att få tillgång till webbinariet. Det gör du via detta anmälningsformulär. Vi återkommer sedan till dig med mer information i ett utskick.

Se webbinariet i efterhand

Webbinariet är tillgängligt två veckor efter sändning. Om du vill se det i efterhand anmäler du dig också i anmälningsformuläret. I utskicket får du sedan instruktioner om hur du ser det i efterhand.