Nationella minoriteter och urfolk inom hälso- och sjukvården

Seminarium

Kostnadsfritt
21 apr - 2023
13:00 - 15:30
Välkomna till ett digitalt inspirationsseminarium som tar sin utgångspunkt i arbetet för nationella minoriteter och urfolk inom hälso- och sjukvården. Som lärande exempel fokuserar seminariet särskilt på det arbete som sker inom ramen för samisk hälsa.

Nationella minoriteters situation inom hälso- och sjukvården är ett område som behöver få mer uppmärksamhet i regionernas arbete. På senare år har området samisk hälsa utvecklats och blivit ett viktigt område som involverar såväl regioner som samiska organisationer och civilsamhälle. Vi vill med detta seminarium visa att det går att utveckla en god och nära vård för nationella minoriteter och urfolk och hoppas att samtliga regioner ska bli inspirerade.

Seminariet är digitalt och hålls via Skype.
Länk skickas ut till de som anmält sig några dagar innan.

Målgrupp

Primär målgrupp är de som arbetar i regionerna som samordnare, verksamhetsutvecklare eller med strategiskt ansvar för frågor som rör nationella minoriteter och urfolk, folkhälsofrågor, mänskliga rättigheter och jämlikhet, samt andra
intresserade.

Program

13.00 Socialstyrelsens arbete för nationella minoriteter inom hälso- och sjukvården.
Katarina Popovic, samordnare för arbetet med nationella minoriteter och Anna Dahlberg, utredare, Socialstyrelsen.

13.30 Hur mår samerna? Resultaten från den första nationella enkätundersökningen av samers hälsa i Sverige. 
Jon Petter Stoor, Postdoktor (Leg psykolog, Fil Dr), Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Lávvuo – forskning och utbildning för samisk hälsa, Umeå Universitet och Senter for samisk helseforskning, Institutt for Samfunnsmedisin, UiT, Norge.

14.00 PAUS

14.15 Hur kan vi utveckla vården för samisk befolkning?
Sofia Kling, Fil. dr. och huvudkoordinator för Kunskapsnätverket för
samisk hälsa vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman. 

14.45 Samiska barn i barnhälsovården
Marja-Kristine Oskal, sjuksköterska inom barnhälsovården i Föllinge,
Region Jämtland Härjedalen.

15.15 Frågor och diskussion

15.30 SLUT

Anmälan

Anmäl dig via nedan länk senast den 14 april. 

Till anmälan

För frågor kontakta Katarina Popovic på katarina.popovic@socialstyrelsen.se