Nationell patientsäkerhetsdag

Konferens

Kostnadsfritt
12 sep - 2023
09:00 - 16:00
Socialstyrelsen bjuder in till en nationell patientsäkerhetsdag i centrala Stockholm på temat agera för säker vård med särskilt fokus på patienten som medskapare för en säker vård.

Innehåll

Under dagen får du ta del av det som händer i det nationella patientsäkerhetsarbetet, ta del av lärande exempel, träffa och inspireras av kollegor från hela landet. Den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet är utgångspunkt för dagen som har ett särskilt fokus på samverkan mellan kommuner och regioner och hur vi på bästa sätt kan stärka patienten som medskapare för en god och säker vård.

Målgrupp

Dagen är för dig som leder, samordnar och ansvarar för patientsäkerhetsarbetet på övergripande nivå i rollen som exempelvis chefläkare, chefsjuksköterska, cheftandläkare, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga rehabilitering samt företrädare i lokala, regionala och nationella samverkansgrupper för patientsäkerhet.

Antalet platser är begränsat.

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri men deltagarna står själva för eventuella rese- och logikostnader.

Program

08:15 – 09:00 Ankomst och registrering.

09:00 – 09:15 Inledning av dagen.

09:15 – 10:00 Dagens utmaningar och vägen framåt - sjukvårdsministern om de politiska prioriteringarna utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson med efterföljande samtal tillsammans med Sofia Wallström, generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg, Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande Nationella Vårdkompetensrådet, Hans Rutberg, professor emeritus patientsäkerhet och tidigare chefläkare.

10:00 – 10:30 Var står vi i patientsäkerhetsarbetet idag och vad behöver vi göra för att stärka patienternas perspektiv? Pelle Gustafson, Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag och Annika Hässler, ordförande Funktionsrätt Stockholms län.

10:30 – 11:00 Kaffe.

11:00 – 11:45 Patienten som medskapare – patienters och närståendes medverkan i patientsäkerhetsarbete, idag och imorgon. Nationell arbetsgrupp (NAG) patient- och närståendemedverkan i patientsäkerhetsarbete.

11:45 – 12:00 Tillsammans – om behovet av ökad brukar- och patientinvolvering och vikten av samverkan på nationell, regional och lokal nivå. Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

12:00 – 12:15 De regionala samverkansgrupperna i patientsäkerhet om arbetet med att stärka samverkan mellan kommuner och regioner.

12:15 – 13:15 Lunch.

13:15 – 14:45 Parallella seminarier med rundabordssamtal – inspirerande exempel från olika delar av landet och hälso- och sjukvården på temat patienten som medskapare för en säker vård och samverkan mellan region och kommun.

14:45 – 15:15 Kaffe.

15:15 – 15:45 Patienten som medskapare – vad har vi hört idag? Samtal  kring dagens tema och utvecklingen framåt med Åsa Steinsaphir, egenerfaren projektledare patient- och brukarperspektiv på IVO, Martina Takter, projektledare #Anhörigperspektiv, Anhörigas Riksförbund, Sven Jonsson, styrelseledamot och arbetsgruppsledare Stöd till anhöriga, Njurförbundet, Zarah Melander, intressepolitiskt ombud, NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Evabritt Johansson, styrelseledamot, Demensförbundet, Lise Lidbäck, styrelseledamot Funktionsrätt Sverige samt förbundsordförande för Neuro.

15:45 – 16:00 Avrundning.

16:00 – 17:00 Mingel.

Du kan ta del av det detaljerade programmet nedan. Observera att dagen inte kommer att sändas digitalt.

Anmälan

Anmälan är nu stängd och konferensen är fulltecknad.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder kan du överlåta din plats till någon annan efter kontakt med Socialstyrelsen.

Har du frågor hör gärna av dig till oss på Socialstyrelsen via

PS-dag2023@socialstyrelsen.se