Nationell patientsäkerhetsdag

Konferens

Kostnadsfritt
12 sep - 2023
09:00 - 16:00
Socialstyrelsen bjuder in till en nationell patientsäkerhetsdag i centrala Stockholm på temat agera för säker vård med särskilt fokus på patienten som medskapare för en säker vård.

Innehåll

Under dagen får du ta del av det som händer i det nationella patientsäker-hetsarbetet, ta del av lärande exempel, träffa och inspireras av kollegor från hela landet. Den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet är utgångspunkt för dagen som har ett särskilt fokus på samverkan mellan kommuner och regioner och hur vi på bästa sätt kan stärka patienten som medskapare för en god och säker vård.

Målgrupp

Dagen är för dig som leder, samordnar och ansvarar för patientsäkerhetsar-betet på övergripande nivå i rollen som exempelvis chefläkare, chefsjuk-sköterska, cheftandläkare, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medi-cinskt ansvariga rehabilitering samt företrädare i lokala, regionala och nationella samverkansgrupper för patientsäkerhet.

Antalet platser är begränsat.

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri men deltagarna står själva för eventuella rese- och logikostnader.

Preliminärt program

08:15 – 09:00 Ankomst och registrering

09:00 – 09:10 Inledning av dagen

09:10 – 09:30 Ingen patient ska behöva drabbas av en vårdskada – var står vi i patientsäkerhetsarbetet idag?

09:30 – 10:30 God och säker vård – överallt och alltid. Hur är läget i landet - nationella aktörers bild

10:30 – 11:00 Kaffe

11:00 – 11:45 Patienten som medskapare - patienters och närståendes medverkan i patientsäkerhetsarbete, idag och imorgon

11:45 – 12:00 De regionala samverkansgrupperna i patientsäkerhet berättar om arbetet med att stärka samverkan mellan kommuner och regioner

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:30 Parallella seminarier med rundabordssamtal - exempel från olika delar av landet om patienten som medskapare för en säker vård och samverkan mellan region och kommun

14:30 – 15:00 Kaffe

15:00 – 15:45 Vägen framåt

15:45 – 16:00 Avrundning

16:00 - 17:00 Mingel

Ett detaljerat program kommer att publiceras senare. Observera att dagen inte kommer att sändas digitalt.

Anmälan

Anmäl dig via denna länk senast den 31 juli 2023

Anmälan är bindande. Om du får förhinder kan du överlåta din plats till någon annan efter kontakt med Socialstyrelsen.

Har du frågor hör gärna av dig till oss på Socialstyrelsen via

PS-dag2023@socialstyrelsen.se