Nationell konferens om suicidprevention

Konferens

25 okt - 26 okt
09:00 - 18:00
Den 25–26 oktober genomförs en nationell konferens om suicidprevention i Östersund. Konferensens tema är ”Med samlad kraft för livet” och vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention.

På konferensen ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och tillfälle att inhämta ny kunskap i ämnet. Med samlad kraft hjälps vi åt att förebygga suicid. Konferensen vänder sig till alla som arbetar med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention samt även till politiker och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder och förebygger suicid inom sitt ansvarsområde.

Konferensen arrangeras av Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP). Socialstyrelsen är en av flera samverkanspartners.

Datum och tid 

Konferensen äger rum under två heldagar 25–26 oktober på Folkets hus i Östersund. Mer information om specifika tider och eventuell kostnad kommer längre fram. 

Anmälan

Läs mer och gör en intresseanmälan på www.suicidprevention2023.se