Lunchwebbinarium om BUP:s heldygnsvård

Webbinarium

Kostnadsfritt
12 nov - 2021
12:00 - 13:00
Under webbinariet diskuteras BUP:s heldygnsvård utifrån SBU:s och Socialstyrelsens nyligen publicerade rapport.
Här anmäler du dig

Webbinariet hålls digitalt. Länk kommer att skickas ut till anmälda deltagare före webbinariet.

I rapporten lyfts de kunskaps- och utvecklingsbehov som medverkande patienter, anhöriga och vårdpersonal tycker är allra viktigast att arbeta vidare med för att förbättra vården. Under detta webbinarium låter vi nedan forskare och finansiärer diskutera hur de ser på resultatet och forskningen inom området:

  • Ata Ghaderi, professor Karolinska Institutet, forskare inom ätstörningsområdet

  • Riittakerttu Kaltiala, professor i ungdomspsykiatri, Tammerfors universitet, Finland, forskar om behandling med tvång samt bedömning, hantering och behandling av aggressivitet och våld hos ungdomar med psykiska störningar

  • Stella Jacobsson, enhetschef, Forte

  • Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare medicin och hälsa, Vetenskapsrådet

  • Moderator: Niklas Långström, docent i barn och ungdomspsykiatri, medicinskt sakkunnig Socialstyrelsen