Livsavgörande samverkan – en digital konferens på suicidpreventiva dagen

Webbinarium

Kostnadsfritt
10 sep - 2021
09:00 - 12:30
Välkommen till en nationell digital konferens på den suicidpreventiva dagen som sätter samordning, samverkan och samarbete i fokus. Med gemensamma krafter kan vi rädda liv!
Livsavgörande samverkan - en digital konferens på den suicidpreventiva dagen 2021

Under den direktsända digitala konferensen varvas föreläsningar och presentationer från profession, forskare och egenerfarna med paneldiskussioner och inspirerande exempel från praktiken. Ullakarin Nyberg, specialist i psykiatri, med dr och suicidforskare leder oss igenom programmet.

Suicid är en allvarlig folkhälsofråga och arbetet med suicidprevention har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat. Men för att vi ska kunna påverka utvecklingen i rätt riktning måste det förebyggande arbetet intensifieras. En förutsättning för det är förbättrad samordning och samverkan på alla nivåer i samhället. Kunskaper och erfarenheter finns, och såväl kommuner och regioner som ideella organisationer verkar redo för ökat samarbete och konkreta insatser i sina respektive verksamheter.

Under den Suicidpreventiva dagen 2021 lyfter vi nya perspektiv och ny kunskap från olika verksamhetsområden, med fokus på just samverkan mellan olika aktörer och professioner.

Målgrupp

Den här konferensen vänder sig till alla som vill veta mer om suicid och suicidprevention.

Programmet är särskilt lämpligt för alla som i sitt professionella eller ideella arbete kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention. Konferensen riktar sig också till politiker och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder inom sitt ansvarsområde.

Även företagsledare, arbetsgivare och andra med intresse för suicidprevention välkomnas att delta!