Legitimerad personal! Delta i dialog om kompetens och kvalitet i äldreomsorgen

Seminarium

Kostnadsfritt
4 maj - 2023
13:30 - 16:00
Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg vill bjuda in dig som legitimerad personal till dialog, för att prata om kvalitén inom äldreomsorgen. Målgrupp för den digitala dialogen är legitimerad personal inom den kommunala hälso- och sjukvården. Du kan till exempel arbeta som sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist eller läkare.

Frågor som kommer att diskuteras:

  • Hur kan fler personer motiveras till att börja jobba inom äldreomsorgen? Vad motiverar dig till att stanna kvar?

  • Vad anser du vara de främsta utmaningarna inom äldreomsorgen? Hur påverkar det dina patienter?

  • Hur ser dina och dina kollegors förutsättningar ut för att delta i ett multiprofessionellt teamarbete? Används er kompetens i teamen på rätt sätt?

  • Hur kan du bidra till att stödja och stärka baspersonalen på din arbetsplats?

Diskussioner kommer att ledas av Socialstyrelsens medarbetare och ske i små och stora grupper. Samtalen kommer att utgå från de utmaningar gruppdeltagarna ser på området och hur Nationellt kompetenscentrum skulle kunna bidra.

Det nationella kompetenscentrumets uppdrag

Nyligen inrättade Socialstyrelsen ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg på regeringens uppdrag. Centrumets uppdrag är att:

  • arbeta nära kommuner och verksamheter för att snabbare svara upp mot deras behov av expertstöd

  • stödja en kontinuerlig kunskapsutveckling och implementering av aktuell kunskap och nya arbetssätt i kommunerna

  • bidra till utveckling genom kontinuerlig omvärldsbevakning

  • ge en nationell bild av läget i den svenska äldreomsorgen med de styrkor och utmaningar som finns.

Anmälan

Anmäl dig via nedan länk. Sista anmälningsdag är 20 april. 

Till anmälan 

Antalet deltagare är begränsat! Vi försöker få en geografisk spridning på deltagarna. Cirka tre veckor innan dialogmötet kommer du att få besked om du har fått en plats eller inte. Har du fått en plats kommer du samtidigt att få en kallelse med länk till mötet. Dialogforumet kommer att hållas digitalt.

Vi ser fram emot detta dialogforum och ser det som en startpunkt för ett fortsatt samarbete i olika former!

Kontakt

stefan.brene@socialstyrelsen.se