Konferens om vårdens kompetensförsörjning – hur går vi från ord till handling?

Konferens

24 sep - 2021
09:00 - 16:00
Nationella vårdkompetensrådet bjuder in till konferens den 24 september 2021. Rådet vill skapa en nationell arena för utbyte av kunskap och erfarenheter kring aktuella frågor om kompetens inom vården.

Redan innan coronapandemin fanns många utmaningar för vårdens kompetensförsörjning, men pandemin har tydliggjort brister som behöver åtgärdas. Samtidigt har pandemin visat oss att vi kan åstadkomma mycket när det väl gäller och när vi samarbetar. Det är lärdomar som vi behöver ta med oss i framtidens utveckling av vårdutbildningarna och verksamheterna.

För att utbyta kunskap och erfarenheter kring aktuella frågor om vårdens kompetensförsörjning bjuder Nationella vårdkompetensrådet in till en digital konferens den 24 september 2021.

Se program och anmäl dig på Nationella vårdkompetensrådets webbplats