Jämlikhet i vården – hur når vi dit, för barn, unga och vuxna?

Webbinarium

Kostnadsfritt – delta digitalt eller på plats
16 nov - 2023
08:30 - 11:30
Välkommen till en förmiddag där vi sätter fokus på hur vi tillsammans ökar jämlikheten i vården. Socialstyrelsen arbetar för en god och jämlik vård för alla och vi kommer under en förmiddag belysa temat i en rad kortare seminarier. Fyra aktuella frågor kommer lyftas och vi vill tillsammans med deltagare och besökare diskutera dessa från olika perspektiv och tillsammans söka lösningar. Du kan delta på ett eller flera seminarier, välj utifrån vad som intresserar dig.

Områdena vi kommer beröra är, våld i nära relationer, hur vården av könsdysfori bedrivs, hur alla ska kunna vänta sig att det finns vårdplatser när man behöver och hur barn och unga kan behöva hjälp av flera aktörer för att komma ifrån en negativ utveckling. Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell kommer att finnas på plats tillsammans med flera gäster. 

Målgrupper

 • Profession och beslutsfattare inom hälso-och sjukvård och omsorg.

 • Organisationer som kommer i kontakt med och arbetar med våld i nära relationer, barn och ung och intresserade av könsdysforifrågor.

 • Intresserad allmänhet.

Så deltar du

Du kan välja att delta på plats på Courtyard by Marriott som ligger på Rålambshovsleden 50 i Stockholm, eller digitalt via länk. Dagen innan skickar vi ut länken till sändningen till de som anmält intresse. Seminariet kommer även kunna ses i efterhand.

För dig som väljer att delta på plats bjuds det både på frukostsmörgås och mingellunch. Tider ser du nedan. Vi mejlar ut mer information om detta dagen innan. 

7.45-8.30 Fika med smörgås

8.30-11.30 Seminarieprogram

11.30-12.30 Mingel med lunchwrap

Program

8.30 Introduktion av dagen med Socialstyrelsens gd Olivia Wigzell

8.40 - 9.30 Barn och unga – långsiktig samverkan vägen till jämlik hälsa för barn och unga.

Möjligheten till en bra uppväxt och god hälsa får inte påverkas av var ett barn växer upp. På många håll tas initiativ för att barn, unga och deras familjer ska få det stöd och de förebyggande och hälsofrämjande insatser de behöver för att få utvecklas och må bra.

Hur arbetar Region Västerbotten med modellen HLT? Var står Socialstyrelsen i arbetet med ett nationellt hälsoprogram för barn och unga? Vilka är de gemensamma nämnarna, och hur kan man jobba förebyggande även i kärva tider?

Medverkande:

 • Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen

 • Maria Hilberth, chef för enheten Nära vård, Socialstyrelsen

 • Harriet Hedlund, regionfullmäktiges ordförande i Västerbotten

 • Anders Duvkär –  chef för enheten för skolans organisation och ledning på Skolverkets avdelning för skolutveckling

9.30- 10.10 Våld i nära relationer – hur ska vården våga fråga om våldsutsatthet och arbeta med våldsutövare?

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. Vi vet att våldsutsatthet i nära relationer inte uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning i vården. Om hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska kunna erbjuda vård, stöd och hjälp till den som är utsatt för våld behöver utsattheten upptäckas.

Men varför är det så svårt att ställa frågor om våld? Hur är man uppmärksam på signaler och tecken på sådan utsatthet? Hur ser arbetet med våldsutövare ut?

Medverkande:

 • Moa Mannheimer – arbetar med Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar.

 • Anna Granath – arbetar på Socialstyrelsen med att revidera ett befintligt kunskapsstöd om att fråga om våld i hälso- och sjukvården.

 • Jenny Rangmar – kontaktperson för våldsutövarsamordningen på Socialstyrelsen.

 • Karin Tegnerud – koordinator och utbildare i våld i nära relationer på Akademiskt Primärvårdscentrum, samt kurator på Handens vårdcentral.

10.15-10.50 Hur ska vi få vårdplatserna att räcka till?

Fler behöver få rätt vård i rätt tid. Socialstyrelsens riktvärden för antalet vårdplatser ger regionerna stöd i arbetet för att förbättra tillgängligheten och säkerställa patientsäkerheten – men hur ska det gå till? Vilka är utmaningarna och framgångsfaktorerna som regionerna brottas med?

Medverkande:

 • Sofia Norberg, Socialstyrelsen,

 • Linda Gustafsson, avdelningschef Centralsjukhuset Karlstad

 • Anders Sylvan, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västernorrland

10.50-11.20 Könsdysfori – var befinner sig den könsbekräftande vården idag?

Vad får det för konsekvenser för barnen? Vilka blir konsekvenserna för verksamheten/professionen? Vilka utmaningar behöver vi möta för att erbjuda en bra och rätt typ av vård framåt? Hur gör vi den här vården mer jämlik?

Medverkande bla:  

 • Edward Summanen från Transammans

 • Cecilia Dhejne – Överläkare, specialist i psykiatri, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin på Karolinska universitetssjukhuset

 • Kristina Wikner, chef enheten för högspecialiserad vård, Socialstyrelsen

 • Anders Berg, chef för enheten vägledning för hälso- och sjukvården 2, Socialstyrelsen

11.20-11.30 Avslut och summering med Socialstyrelsens gd Olivia Wigzell

Medverkande uppdateras löpande. 

Anmälan

Anmäl dig här
Sista dag för anmälan är tisdagen den 14 november.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, kontakta susann.werner@socialstyrelsen.se
Har du frågor om din anmälan, kontakta madeleine.persson@blick.se