Individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten – vilken roll har ISU i kvalitetsarbetet?

Webbinarium

1 okt - 2021
09:00 - 12:00
Välkommen på webbinarium om individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten med fokus på kopplingen mellan individbaserad systematisk uppföljning och kvalitetsledningssystem. Webbinariet arrangeras av SKR tillsammans med regionala samverkans- och stödstrukturer och Socialstyrelsen.
Anmäl dig här

Under 2021 arrangerar SKR tillsammans med regionala samverkans- och stödstrukturer och Socialstyrelsen webbinarier för att stödja och inspirera verksamheter i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning.

Vid detta tillfälle fokuserar vi på kopplingen mellan individbaserad systematisk uppföljning och kvalitetsledningssystem. Hur får man det att hänga ihop, hur hittar man den röda tråden och gör ledningssystemet till ett värdefullt verktyg för alla? Och vilken roll har ledning och chefer i det arbetet?

 • Datum: 1 oktober 2021, kl. 9.00–12.00
 • Plats: Webbsändning med möjlighet att ställa frågor via chatt
 • Målgrupp: Personal inom socialtjänstens verksamhet som avser att börja eller har börjat arbeta med individbaserad uppföljning och/eller som arbetar med socialtjänstens kvalitetsledningssystem. Vi ser gärna att flera personer med olika roller i en verksamhet deltar tillsammans, till exempel enhetschef, verksamhetsutvecklare och systemförvaltare. Även stödfunktioner i regionala samverkans- och stödstrukturer är välkomna.
 • Kostnad: Kostnadsfritt
 • Anmälan: Anmälan sker senast den 29 september här

Program

9.00: Hur kan uppföljning bli en självklar del av socialtjänstens kvalitetsarbete?

Carolina Björkman, kvalitetsutvecklare i Nyköpings kommun, inleder webbinariet med en presentation där hon lyfter kvalitetsledningssystemets olika delar och vilka utmaningar som finns i arbetet med att följa upp verksamheten. Ska man följa upp det som inte fungerar eller ska man följa upp verksamheten för att få kunskap om vad som fungerar och inte fungerar?

9.30: PAUS

9.45: Tryggve – Kvalitetsledningssystemet som blev styrmodell med systematisk uppföljning som motor

Anders Saldner, socialchef, och Anders Dahlén, verksamhetsutvecklare, från Vetlanda, presenterar sitt ledningssystem Tryggve. Ett ledningssystem som utvecklats från ett kvalitetsledningssystem till att bli förvaltningens totala styrmodell, där verksamhetsnära och individbaserad systematisk uppföljning är centralt. Vetlanda berättar om sin resa till att mer och mer förstå att för att utveckla en bra socialtjänst är det resultatet av socialtjänstens insatser som vi behöver intressera oss för, i både den dagliga styrning och i den strategisk styrningen.

10.45: PAUS

11.00: Hur kan man skapa en röd tråd för uppföljning, analys och förbättringsarbete med individbaserad systematisk uppföljning som verktyg?

Socialförvaltningen i Kalmar har sedan 2018 arbetat med att styra fokus mot det värde verksamhetens processer skapar för individen, och att hitta arbetssätt där uppföljning är en naturlig del i både förbättringsarbetet och det övergripande kvalitetsarbetet. Men hur får man till den röda tråden och hur skapar man engagemang för att följa upp sina resultat? Mirelle Mård och Kerstin Lagerlund arbetar som verksamhetsstrateger och beskriver hur Kalmar arbetar för att uppmärksamma behov av förbättringar genom systematisk uppföljning samt hur detta blir ett underlag för strategisk styrning och ledning.

11.30: Avslutande diskussion om vilken roll individbaserad systematisk uppföljning har i arbetet med kvalitetsledning och utveckling, vart vill vi och hur når vi dit?

Diskussionen modereras av Mia Ledwith, SKR

11.55: Sammanfattning och avslutning av dagen

Deltagare

 • Carolina Björkman, kvalitetsutvecklare, Nyköpings kommun
 • Anders Saldner, socialchef, Vetlanda kommun
 • Anders Dahlén, verksamhetsutvecklare, Vetlanda kommun
 • Mirelle Mård, verksamhetsstrateg, Kalmar kommun
 • Kerstin Lagerlund, verksamhetsstrateg, Kalmar kommun
 • Malin Michael, SKR
 • Mia Ledwith, SKR