Individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten – fokus på analys

Webbinarium

Kostnadsfri
6 maj - 2021
08:30 - 12:00
Systematisk uppföljning är en viktig del i arbetet för en kunskapsbaserad socialtjänst och för att kunna utveckla kvaliteten i verksamheten.
Gå till eventsida

Under 2021 arrangerar SKR tillsammans med regionala samverkans- och stödstrukturer och Socialstyrelsen en seminarieserie i digital form för att stödja och inspirera verksamheter i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning.

Detta är en inbjudan till det andra webbinariet som fokuserar mer på analys.

Målgrupp

Representanter från kommunal och/eller regional nivå som avser att börja eller har börjat arbeta med individbaserad uppföljning. Vi ser gärna att flera personer med olika roller i en verksamhet deltar tillsammans, t.ex. enhetschef, verksamhetsutvecklare och systemförvaltare. Även regionala stödfunktioner är välkomna.

Program

8.30
Nyttan med individbaserad systematisk uppföljning
Webbinariet inleds med en föreläsning om vad vi i det här sammanhanget menar med analys och hur analysarbetet kan användas för att bygga upp ett lärande i en verksamhet. Kvantitativ analys i förhållande till ISU tas också upp samt vilka verktyg som kan användas.

Paus
9.30
Därefter går vi över till hur en verksamhet kan arbeta med analys
Vilka praktiska svårigheter behöver överkommas och hur kan det göras? Vad leder analys av det insamlade materialet till och hur påverkar det verksamheter som arbetar med systematisk uppföljning? Hur kan en chef leda och uppmuntra arbetet och hur kan stödfunktioner som till exempel den regionala samverkans- och stödstrukturen användas?

Paus

10:30
Exempel från verksamheter som arbetar med systematisk uppföljning
Tre verksamheter från olika områden inom socialtjänsten delar med sig av hur de arbetar med individbaserad systematisk uppföljning. Hur har man gått tillväga i sitt analysarbete? Från början vid val av vilken information som ska samlas in till hur det har hjälpt verksamheten i kvalitetsutvecklingsarbetet.

Exempel från både individ- och familjeomsorgen samt vård- och omsorgs presenteras. Verksamheter berättar om sitt arbete med individbaserad systematisk uppföljning med fokus på konkreta och användbara tips.

11:45
Avslutning och slut för dagen

Medverkande

Anna Jakobsson Lund, Kommunförbundet Västernorrland
Pernilla Krasser, Timrå kommun
Malin Michael, SKR
Jenny Nybom, Socialstyrelsen