Inbjudan till Rekryteringskonferens 2019 med Linköpings kommun

Konferens

Konferensen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.
5 nov - 2019
08:30
Tillsammans med Linköpings kommun bjuder Socialstyrelsen in till en gemensam konferens om rekrytering till uppdrag för att hjälpa barn och vuxna. Socialstyrelsen gör detta inom ramen för sin kampanj Min insats och Linköpings kommun inom ramen för Frivilligcentrum.
Anmäl dig här

Många kommuner vittnar om ett
fortsatt stort behov av framför allt familjehem. Konferensen fokuserar på att
utveckla rekryteringsarbetet och ge kommunerna en möjlighet att samverka, ta
del av andras erfarenheter och regionala initiativ.