ICF och KVÅ inom kommunal hälso- och sjukvård

Utbildning

1 mar - 11 mar
08:00 - 09:00
Den här webbutbildningen vänder sig till dig som arbetar med kommunal hälso- och sjukvård, t.ex. legitimerad vårdpersonal, verksamhetsutvecklare, chef, systemutvecklare eller IT-ansvarig. Syftet med utbildningen är att underlätta och skapa bättre vård genom strukturerad information och systematiskt kvalitetsarbete. 
Mer om utbildningen på Socialstyrelsens utbildningsportal

Utbildningen består av sju kapitel som ger dig kunskap om hur Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) kan användas tillsammans i ett systematiskt kvalitetsarbete. Till utbildningen finns även en studiehandledning och ett diskussionsunderlag att använda i grupp.

Webbutbildningen innehåller följande delar:

  • Introduktion – en översikt över utbildningens innehåll
  • Varför strukturerad digital information?
  • ICF- Innehåller information om klassifikationen ICF och hur den används
  • KVÅ - Innehåller information om klassifikationen KVÅ och hur den används
  • Hur kompletterar ICF och KVÅ varandra?
  • Systematiskt kvalitetsarbete - hur klassifikationerna ICF och KVÅ kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet.
  • Avslutning – en sammanfattning av utbildningens innehåll.