HVB i fokus – nationell konferens för och om HVB och stödboenden

Konferens

10 okt - 11 okt
08:30 - 12:30
Socialstyrelsen arrangerar en konferens för föreståndare och annan personal med arbetsledande funktion på HVB och stödboenden för vård av barn och unga. Konferensen pågår torsdag 8.30–18.00 och fredag 8.00–12.30.
Anmälan

Vi samlar utförare, statliga myndigheter och forskare kring aktuella teman såsom hot och våld på HVB (hem för vård eller boende), tillsyn, upphandling och Socialstyrelsens nya kunskapsstöd för HVB. Konferensen är en del i Socialstyrelsens arbete med att främja en kunskapsbaserad dygnsvård för barn och unga.

Program för HVB i fokus nationell konferens för och om HVB och stödboenden