Hur kan insatser till barn och unga bli mer jämställda och jämlika?

Webbinarium

Kostnadsfritt
3 jun - 2022
08:00 - 09:00
Skolverket och Socialstyrelsen bjuder in till ett digitalt frukostseminarium. Temat är hur verksamheter i samverkan kan uppmärksamma barn och ungas behov av stöd och verka för jämställda och jämlika insatser. Vad säger forskningen och hur kan vi arbeta tillsammans för att nå dit?

Seminariet spelas in och en textad version kommer att finnas på TSI-sidorna på skolverket.se och på kunskapsguiden.se.

Anmälan

Sista datum för anmälan är den 25 maj.

Anmäl dig här.

Datum och tid

Fredag den 3 juni kl 8:00-9:00. Incheckning från 07:45
Sändningen är digital, mer information får du när du har anmält dig.

Program

Ojämlik och ojämställd tillgång till insatser

Flera forskningsstudier har på senare tid visat att socialtjänsten tycks ha lättast att nå flickor med svensk bakgrund och betydligt svårare att nå pojkar med utländsk bakgrund. Det gäller inte minst vid en första kontakt med socialtjänsten och för barn i förskoleåldern. Tidiga och samordnade insatser kan utvecklas genom en ökad medvetenhet om skillnader i tillgång till insatser och vad skillnaderna beror på.

Birgitta Persdotter, filosofie doktor i folkhälsovetenskap och universitetslektor i socialt arbete vid Karlstads universitet

Hur kan vi motivera föräldrar att ta emot stöd?

Malin Clarström, biträdande rektor och Camilla Lindberg, utvecklingspedagog, i Fyrklöverns förskoleområde Falu kommun

Samverkan är avgörande för att på ett meningsfullt sätt kunna arbeta förebyggande med normbrytande beteenden och genusperspektiv. Falu kommun berättar om vilka utmaningar de möter och hur de behöver arbeta annorlunda för att erbjuda och motivera föräldrar till stöd och insatser.

Förskoleverksamheten ingår i Tillsammans för varje barn, ett utvecklingsarbete som genomförs i samverkan mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt förskolan i Falun. Tillsammans för varje barn är ett av de 35 utvecklingsarbeten som Skolverket och Socialstyrelsen följer och stödjer inom ramen för TSI.

Frågor från chatten

Kontakt

Frågor om anmälan skolverket@reachem.se

Frågor om programinnehållet liselotte.persson-ohrn@socialstyrelsen.se

Tidigare seminarier på Kunskapsguidens TSI-sidor

På Kunskapsguiden har vi samlat alla seminarier från TSI-satsningen