God och nära vård: Hur bidrar primärvården till förbättrad folkhälsa?

Webbinarium

20 nov - 2020
08:30 - 09:30
Välkommen till frukostseminariet som denna morgon sätter fokus på primärvårdens betydelse för en jämlik hälsa. Vi kommer bland annat att diskutera hur rustad primärvården är för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande idag.

Seminariet direktsändes den 20 november. Du kan även se det nu i efterhand på den här sidan.

Se seminariet på Vimeo

Målgrupper för seminariet är politiker och chefer på ledningsnivå inom hälso-och sjukvården och socialtjänsten, verksamhetschefer inom primärvården, företrädare för lärosäten samt studenter, professions- och specialistorganisationer, patientföreningar och anhöriga.

Medverkande:

Lisbeth Löpare Johansson, Samordnare Nära vård, SKR
Åsa Himmelsköld, Programchef Effektiv och nära vård i Region Uppsala
Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen
Iréne Nilsson Carlsson, Folkhälsoråd, Socialstyrelsen
Jan Hasselström, med. dr. och verksamhetschef vid Akademiskt primärvårdscentrum i Region Stockholm