Funktionshinderspolitiken i praktiken

Webbinarium

Kostnadsfritt
2 dec - 2022
09:00 - 10:15
Socialstyrelsen vill uppmärksamma den internationella funktionshindersdagen (3 december) genom att anordna ett webbinarium om arbetet med den nationella funktionshinderspolitiska strategin fredagen den 2 december.

Program:

Socialstyrelsen hälsar välkommen!
Urban Lindberg, avdelningschef, GD-stab, Socialstyrelsen.

Vad visar Socialstyrelsens nulägesanalys – vilka är de största funktionshinderspolitiska utmaningarna inom sektorn?
Karin Flyckt, sakkunnig funktionshindersområdet, Socialstyrelsen och representant från Nämnden för funktionshindersfrågor.

Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – vad innebär det? Vad ser MFD?
Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet.

Hur stärker vi kvaliteten och tillgången till de individuella stöden för personer med funktionsnedsättning? Hur verkar vi för jämlik vård, inklusive tandvård, för personer med funktionsnedsättning?
Karin Flyckt, Socialstyrelsen samtalar med Malin Ekman Aldén, Myndigheten för delaktighet, Magnus Wallinder, enhetschef, Socialstyrelsen och representant från Nämnden för funktionshindersfrågor.

Webbinariet livetextas och teckenspråkstolkas. Det kommer också att kunna ses i efterhand, även i en syntolkad version.

Anmälan

Anmäl dig senast den 1 december

Vi mejlar länk till webbinariet ett par dagar i förväg.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig främst till professioner och beslutsfattare inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården – men alla intresserade är välkomna.

Kontakt

Karin Flyckt, karin.flyckt@socialstyrelsen.se
Anita Utterström, anita.utterstrom@socialstyrelsen.se