Funktionshinder i tiden 2022

Konferens

3390 kronor exklusive moms
27 okt - 28 okt
12:00 - 12:00
Sveriges Kommuner och Regioners och Socialstyrelsens återkommande konferens om aktuella funktionshinderfrågor hålls i år på hotell Clarion Skanstull i Stockholm. Konferensen inleds och avslutas med lunch. Under de två dagarna blandas föreläsningar, workshops och seminarier.

Vi kommer bland annat att få ta del av dessa programpunkter:

  • Socialstyrelsens uppdrag om att utreda ett nationellt kompetenscentrum för frågor om intellektuell funktionsnedsättning och autism inom LSS.
  • Den senaste forskningen kring frågor inom funktionshinderområdet.
  • Praktiknära exempel på hur stöd och utvecklingsarbete kan organiseras och utföras.
  • Stöd till personer med samsjuklighet eller flera funktionsnedsättningar.
  • Hur kan vi arbeta för att stötta kring frågor om sexualitet?
  • Omställningen av nära vård - vad innebär det för funktionshinderområdet?
  • Hur kan vi jobba för att få fler personer med funktionsnedsättning i arbete?
  • Nästa steg i digitalisering och digitalt stöd - vad behövs för att komma vidare?
  • Information från och dialog med flera myndigheter inom området.

Program

Läs om hela programmet och de olika seminarierna här:

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/funktionshinderitiden2022.63057.html

Webbsända delar av konferensen

Plenumföreläsningar samt de seminarier som får flest deltagare på plats kommer att webbsändas. Som webbdeltagare har du därför inte möjlighet att välja seminariepassen.

Anmälan

Anmäl dig via länken senast den 27 september

https://www.delegia.com/app/netattm/Attendee/Page/107949

Målgrupp

Personer som i sitt arbete arbetar med eller för personer med funktionsnedsättning, till exempel chefer, handläggare, politiker och utvecklare inom kommun, region eller privata utförare.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta konferens@skr.se