Funktionshinder i tiden 2022

Konferens

3390 kronor exklusive moms
27 okt - 28 okt
12:00 - 12:00
SKR:s och Socialstyrelsens återkommande konferens om aktuella funktionshinderfrågor hålls i år på hotell Clarion Skanstull i Stockholm. Konferensen inleds och avslutas med lunch. Under de två dagarna blandas föreläsningar, workshops och seminarier.

Vi kommer bland annat att få ta del av:

  • Socialstyrelsen berättar om sitt uppdrag om att utreda ett nationellt kompetenscentrum för frågor om intellektuell funktionsnedsättning och autism inom LSS.

  • Den senaste forskningen kring frågor inom funktionshinderområdet.

  • Praktiknära exempel kring hur stöd och utvecklingsarbete kan organiseras och utföras.

  • Stöd till personer med dubbeldiagnoser eller flera funktionsnedsättningar.

  • Hur kan vi arbeta för att stötta kring frågor om sexualitet?

  • Omställningen av nära vård - vad innebär det för funktionshinderområdet?

  • Hur kan vi jobba för att få fler personer med funktionsnedsättning i arbete?

  • Nästa steg i digitalisering och digitalt stöd - vad behövs för att komma vidare?

  • information från och dialog med flera myndigheter inom området.

Webbsända delar av konferensen

Plenumföreläsningar och de seminariepass som kommer vara i plenumsalen kommer att webbsändas.

Anmälan

Anmäl dig via länken senast den 27 september

https://www.delegia.com/app/netattm/Attendee/Page/107949

Program

Program kommer att presenteras senare.

Målgrupp

Personer som i sitt arbete arbetar med eller för personer med funktionsnedsättning, till exempel chefer, handläggare, politiker och utvecklare inom kommun, region eller privata utförare.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta konferens@skr.se