Inställt: Frukostseminarium: Nationell högspecialiserad vård – hur utmanar och utvecklar den dagens sjukvårdssystem?

Seminarium

Seminariet är kostnadsfritt
27 mar - 2020
08:30
På grund av rådande situation med coronaviruset covid-19 ställs detta frukostseminarium in. Vi återkommer i frågan vid ett senare tillfälle.

Seminariet är inställt.

 

 

Om seminariet

Seminariet handlar om framtidens högspecialiserade vård. Samma vecka fattar nämnden beslut om de första tillstånden i det nya systemet. Under seminariet diskuterar vi vad en ökad koncentration av högspecialiserad vård innebär för patienter och vårt sjukvårdssystem.

Paneldeltagare

  • Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör
  • Erik Wahlberg, Sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset och ledamot i den andra beredningsgruppen
  • Christer Jonsson, regionråd Kalmar län och ledamot i nämnden för nationell högspecialiserad vård
  • Lise Lidbäck, ordförande Neuro
  • Kristina Wikner, enhetschef Socialstyrelsen

Moderator Susanne Lång, kommunikationsstrateg Socialstyrelsen