Frukostseminarium: Hur pratar vi om barn och ungas psykiska ohälsa och behov av vård?

Seminarium

Seminariet är kostnadsfritt
18 okt - 2019
08:30
Den 18 oktober bjuder vi in till frukostseminarium om barn och ungas psykiska ohälsa. Både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har i olika rapporter följt upp och rapporterat om den psykiska ohälsan hos barn och unga. I detta seminarium diskuterar vi utvecklingen.

Seminariet webbsändes och du kan nu se det i efterhand.

Paneldeltagare:

  • Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen
  • Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
  • Nathalie Sundberg, Hjärnkollsambassadör, Hjärnkoll Ung
  • Thomas Lindén, Chef för avdelningen Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
  • Olle Lindevall, Registerhållare, Q-bup – Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomspsykiatri
  • Moderator: Ola Billger, Kommunikationsdirektör, Socialstyrelsen

Målgrupper:

Seminariet vänder sig till vård och omsorgspersonal, barn- och ungdomspsykiatrin, skol/elevhälsan samt en intresserad allmänhet.

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag: 14 oktober