Frukostseminarium: Hur kan vi tillsammans möta framtidens kompetensbehov i vården?

Seminarium

Seminariet är kostnadsfritt.
27 nov - 2019
08:30 - 09:30
Kompetensförsörjningen är en av vårdens största utmaningar. Den 27 november bjöd vi in till frukostseminarium för att diskutera framtidens kompetensförsörjningsbehov i hälso- och sjukvården. Hur kan de mötas på kort och lång sikt? Vad kan vi förvänta oss av det Nationella råd för framtidens vårdkompetens som inrättas 1 januari 2020?

Seminariet direktsändes den 27 november. Du kan även se det nu i efterhand på den här sidan.

Se seminariet på Vimeo

Medverkande:

 • Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen
 • Jens Schollin, Professor och tidigare rektor, Örebro Universitet
 • Johanna Ulfvarson, Sakkunnig, Svensk sjuksköterskeförening
 • Lisbeth Löpare-Johansson, Samordnare Nära Vård SKL
 • Viktoria Svensson, Utredare, Socialstyrelsen
 • Moderator: Ola Billger, Kommunikationsdirektör, Socialstyrelsen

Målgrupper:

 • Företrädare för regioner och kommuner som arbetar med planering av kompetensförsörjning
 • Företrädare för lärosäten
 • Hälso- och sjukvårdspersonal
 • Professions- och specialitetsföreningar
 • Patientföreningar/anhöriga
 • Politiker
 • Studenter
 • Intresserad och berörd allmänhet