Frukostseminarium: Barn och unga i riskzon för att begå brott – kan socialtjänsten göra mer?

Seminarium

Seminariet är kostnadsfritt.
12 feb - 2020
08:30
Att skydda och hjälpa barn och unga med normbrytande beteende eller som begår brott är ett av socialtjänstens svåraste uppdrag. Vilka samverkansformer finns runt barn och unga i riskzon för att begå eller återfalla i brott och vilka förebyggande insatser behövs?
Anmäl dig här

Seminariet kommer att direktsändas här på Socialstyrelsens webbplats. Du kommer även att kunna se sändningen i efterhand på den här sidan. Vi kommer att lägga upp en länk till sändningen här strax innan seminariet börjar.

Obs – ingen anmälan krävs för att titta på webbsändningen!

Paneldeltagare

  • Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen

  • Maria Lönegård, Polismästare, Utvecklingscentrum Mitt, Polisen

  • Lina Jallow, Projektledare, Våldspreventivt Center, Botkyrka kommun

  • Anders Duvkär, Enhetschef, Avdelningen för skolutveckling, Skolverket

  • Jenny Rehnman, Chef för avdelningen Kunskapsstyrning för socialtjänste

 

  • Moderator: Maria Gåsste, Presschef, Socialstyrelsen

Målgrupper

Seminariet vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten och möter barn och unga med normbrytande beteende. I andra hand till personal i exempelvis skolan som samverkar med socialtjänsten kring dessa barn.