Frukostseminarium: Barn och unga i riskzon för att begå brott – kan socialtjänsten göra mer?

Seminarium

Seminariet är kostnadsfritt.
12 feb - 2020
08:30
Att skydda och hjälpa barn och unga med normbrytande beteende eller som begår brott är ett av socialtjänstens svåraste uppdrag. Vilka samverkansformer finns runt barn och unga i riskzon för att begå eller återfalla i brott och vilka förebyggande insatser behövs?

Seminariet spelades in den 12 februari. Inom ett par dagar kommer en textad version att publiceras.

Paneldeltagare

  • Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen

  • Maria Lönegård, Polismästare, Utvecklingscentrum Mitt, Polisen

  • Lina Jallow, Projektledare, Våldspreventivt Center, Botkyrka kommun

  • Ebba Silfverstolpe Agardh, Undervisningsråd, Skolutvecklingsavdelningen, Skolverket

  • Jenny Rehnman, Chef för avdelningen Kunskapsstyrning för socialtjänsten

  • Moderator: Maria Gåsste, Presschef, Socialstyrelsen

Målgrupper

Seminariet vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten och möter barn och unga med normbrytande beteende. I andra hand till personal i exempelvis skolan som samverkar med socialtjänsten kring dessa barn.