Folkhäsomyndigheten bjuder in till seminarium om Samverkan och bredd – nedslag i det nationella ANDT-arbetet

Webbutbildning

2 dec - 2020
12:30 - 16:30
Socialstyrelsen och andra representanter från den nationella myndighetsgruppen inom ANDT-strategin presenterar strategins bredd genom ett urval av verksamheter. Webbinariet riktar sig till dig som arbetar lokalt, regionalt eller nationellt inom alkohol, narkotika, dopning och tobak eller närliggande områden.

Dagens tre teman är:

  • Förebyggande arbete inom ANDT
  • Samverkan mellan ANDT- och brottsförebyggande arbete
  • Vård och stöd av god kvalitet till personer med problem relaterade till ANDT

 

Läs mer och anmäl dig här