Folkhälsomyndigheten bjuder in till seminariet Forskning om ANDT och jämlik hälsa

Webbinarium

1 dec - 2020
10:00 - 12:15
Webbinariet är gratis och riktar sig till dig som arbetar lokalt, regionalt eller nationellt inom alkohol, narkotika, dopning och tobak eller närliggande områden.

Ojämlikheter i psykisk hälsa och ANDT: Vad kan perspektivet intersektionalitet bidra med?
Per Gustafsson (Umeå universitet)

Alkohol- och narkotikaberoende: Vilken förekomst, överlappning och ojämlikhet framkommer utifrån olika register? Anna-Clara Hollander (KI)

Narkotikaanvändning: Vilka socioekonomiska skillnader ser vi och hur ser hälsan ut bland användare och anhöriga? Anna Svensson (Folkhälsomyndigheten)

Läs mer och anmäl dig här