Familjehemmens dag 27 april

Webbinarium

Kostnadsfritt
27 apr - 2021
09:00 - 15:15
Den 27 april medverkar Socialstyrelsen i SKR:s webbsända heldagsutbildning på temat familjevård och barn som är placerade i familjehem. Utbildningen riktar sig till medarbetare inom socialtjänsten.
Läs mer och anmäl dig

Program

Cecilia Moore och Mikael Mattsson Flink, handläggare på SKR, modererar dagen.

09.00-09.15 Inledning

Mikael Mattsson Flink och Cecilia Moore från SKR introducerar dagen och temat.

09.15-09.45 Knas Hemma om ungas perspektiv på placering

09.45-09.55 Paus

09.55-11.00 Socialstyrelsens uppdrag och juridik

Socialstyrelsen berättar om sina uppdrag och aktuell juridik.

11.00-11.10 Paus

11.10-11.40 Jönköping län om familjevård

Jönköpings län berättar om sitt arbete med familjevård.

11:40-12:40 Lunch

12.40-13.20 Brukarundersökningar

Socialstyrelsen och SKR berättar om brukarundersökningen.

13.20-13.50 FACO om familjevården

Intresseföreningen FACO lyfter familjehemmens perspektiv och deras bidrag till familjevården.

13.50-14.00 Paus

14.00-14.20 Hälsoundersökningar och placerade barns hälsa

SKR och Socialstyrelsen berättar om aktualiteter kring hälsoundersökningar och placerade barns hälsa.

14.20-14.40 Umgängesguider

Socialstyrelsen berättar om umgängesguider.

14.40-15.10 Placerade barn och umgänge

Alingsås och Mölndals kommun berättar om förändringsarbete gällande umgängesfrågan samt om barns upplevelser av umgängestillfällen.

15.10-15.15 Avslut