Ett år med covid – hur har det påverkat utbudet av stöd till personer med funktionsnedsättning?

Webbinarium

Webbinariumet är gratis
20 apr - 2021
08:30 - 09:30
Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för vården och socialtjänsten. Konsekvenserna har blivit särskilt kännbara för barn, unga och vuxna som redan innan pandemin hade stora behov av individuella stöd eller av omfattande vård och rehabiliteringsinsatser. Myndigheten för delaktighet och Socialstyrelsen har ur olika perspektiv följt upp pandemins konsekvenser för personer med funktionsnedsättning.
Anmäl dig här. Länk till mötet kommer att sändas ut måndagen den 19 april.

Utgångspunkten för detta webbseminarium är aktuella rapporter som tagits fram av Myndigheten för delaktighet och Socialstyrelsen. Särskilt fokus kommer att ligga på omfattningen av omställda och inställda stödinsatser och konsekvenserna av detta. Det handlar till exempel om LSS-insatser, habiliteringsverksamheter och rehabilitering.

Under seminariet presenterar vi hur smittspridningen ser ut bland personer med insatser enligt LSS och personer med psykisk funktionsnedsättning eller Downs syndrom. Vi lyfter också frågan om hur olika samhällsaktörers förutsättningar ser ut för att nå ut med krisinformation till olika grupper.

Vi samtalar kring erfarenheter och lärdomar under pandemin med fokus på hur vi framöver kan minska de negativa konsekvenser och hur vi med hjälp av nya erfarenheter utvecklar och stärker beredskapen för framtida kriser.

Föreläsare

Malin Ekman Aldén, Myndigheten för delaktighet och Karin Flyckt, Socialstyrelsen