Efter pandemin – vad har vi lärt oss om krishantering och hur står vi bättre rustade inför nästa kris?

Webbinarium

Kostnadsfritt
24 nov - 2021
08:30 - 09:30
Välkommen till frukostseminarium som sätter fokus på krishantering och vad vi har lärt oss under pandemin.

Vilka utmaningar stod Sverige inför i februari 2020 och vad har vi lärt oss under den här resan? Hur tar vi myndigheter och andra aktörer med oss dessa lärdomar för att tillsammans bygga ett starkare system inför kommande kriser? Och hur gör vi den förflyttningen?

Webbinariet är kostnadsfritt. Dagen innan skickar vi ut länken till sändningen till de som anmält intresse. Seminariet kommer även kunna ses i efterhand.

Medverkande

  • Taha Alexandersson, t f krisberedskapschef, Socialstyrelsen

  • Jessica Vinberg, enhetschef, Enheten för Katastrofmedicinsk beredskap, Region Stockholm

  • Niklas Nordgren, Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen Hallands län

  • Kerstin Carlsson, sjuksköterska MAS, Eksjö kommun samt ordförande Riksföreningen medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering
  • Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen

Moderator: Linda Corsvall, kommunikationsdirektör, Socialstyrelsen

Målgrupper

  • profession och beslutsfattare inom hälso-och sjukvård och omsorg

  • verksamma inom krisberedskap på myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner samt de som arbetar med krisberedskap i andra organisationer och företag.

Ta del av webbinariet i efterhand

Här kan du se sändningen i efterhand