Webbinarium och rapportsläpp: Vad vet vi om svensk forskning om effekterna av psykosociala insatser?

Webbinarium

Webbinariet är kostnadsfritt och anordnas digitalt
14 apr - 2021
10:00 - 11:30
Den 14 april arrangerar Forte, Socialstyrelsen och SBU ett gemensamt seminarium för att presentera resultat från en ny rapport: Svenska effektutvärderingar av beteendemässiga, psykologiska och sociala insatser inom socialtjänst och psykiatri, 1990 – 2019.
Gå till eventsida

Rapporten kartlägger omfattning och kvalitet av svenska effektutvärderingar av psykosociala insatser i Sverige mellan 1990 och 2019 samt en diskussion om de utvärderade insatserna är effektiva.

På seminariet kommer författarna till rapporten, docent Knut Sundell, SBU och docent Tina Olsson, institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet, presentera och diskutera resultat och analyser från rapporten.

I en efterföljande diskussion deltar:

  • Anna Sarkadi, Professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
  • Helén Olsson, Lektor i socialt arbete, Karlstads universitet
  • Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi, psykoterapeut och psykolog vid Linköpings universitet

Seminariet modereras av Johanna Kumlin, chef för enheten för kunskapsutveckling på Socialstyrelsen.

Det kommer finnas möjlighet för seminariedeltagarna att ställa frågor via en webbaserad chatt.

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt och anordnas digitalt. Länk skickas ut till anmälda deltagare före seminariet.

Till anmälan