Digital kick-off: regionala konferenser om arbetet mot våld i nära relationer

Konferens

Kostnadsfritt
14 dec - 2023
09:00 - 10:30
Våld i nära relationer är fortsatt ett av våra största samhällsproblem. Det har gått tio år sedan Socialstyrelsens första föreskrift om våld i nära relationer - och nu bjuder vi in till en konferensserie för att både blicka bakåt och framåt kring arbetet mot våld. Konferensserien inleds med en digital kick-off.

Upptäcker vi våld i nära relationer oftare idag än för tio år sedan? Vilka utmaningar ser beslutsfattare och profession när det gäller att implementera arbetet på lokal nivå - utifrån föreskriftens olika delar?

Vi har kunskap om hur vi ska arbeta för att stötta och ge skydd till våldsutsatta, men ändå kan det ibland kännas svårt och motigt. Därför samlas vi nu för att arbeta vidare med hur vi gör teori till verklighet och för att hjälpa varandra i det fortsatta arbetet.

Konferens i två delar

Del 1: Digital kick-off för konferenserna,
via länk, torsdag 14 december, kl 9.00-10.30

Del 2: Heldagskonferenser, du väljer en av fyra heldagar

Information om digital kick-off den 14 december

Vi kick-startar konferensserien med en direktsänd 1,5 timme från Socialstyrelsen. Goda exempel på arbete mot våld i nära relationer från olika delar av Sverige. Omvärldsspaning och panelsamtal. Innan vi skiljs åt får du några diskussionsfrågor att ta med dig tillbaka till din verksamhet, innan vi ses igen på heldagskonferens. Deltar gör representanter från socialtjänst, forskning, hälso- och sjukvården och civilsamhället.

Datum: Via länk, torsdag 14 december, kl 9.00–10.30

För vem: Alla som arbetar i socialtjänsten eller hälso- och sjukvården och berörs av arbetet mot våld.

Anmälan

Anmäl dig senast den 10 december. Länk skickas ut några dagar innan till de som anmält sig.

Till anmälan

Kontakt

Projektledare Sara Lundgren, sara.lundgren@socialstyrelsen.se