Covid efter pandemin – hur hanterar vi fortsatta vårdbehov?

Webbinarium

OBS! Seminariet är nu fullsatt
24 mar - 2021
08:30 - 09:30
Välkommen till digitalt frukostseminarium 24 mars där vi fokuserar på utmaningarna med långvariga eller sena symptom efter en avslutad covid-19 infektion, så kallad postcovid. Seminariet kommer även kunna ses i efterhand.

På frukostseminariumet kommer vi att lyfta området postcovid ur olika perspektiv; vad innebär tillståndet, vilka upplevelser och erfarenheter har patienter samt vilka utmaningar ser hälso- och sjukvården? Vi kommer också att lyfta regionernas och myndigheternas arbete på området.

Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till:

  • beslutsfattare inom regional och kommunal hälso- och sjukvård
  • hälso- och sjukvårdspersonal inom region och kommun
  • professionsföreningar
  • patienter/patientföreningar/anhöriga.

Dagen innan skickar vi ut länken till sändningen till de som anmält intresse. Seminariet kommer även kunna ses i efterhand.

Medverkar gör

  • Katharina Stibrant Sunnerhagen, Professor, överläkare i Rehabmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt ordförande i NAG (Nationell arbetsgrupp) Uppföljning efter covid-19
  • Hedvig Glans, Biträdande överläkare, Sektionschef Huddinge, Medicinsk enhet för Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Åsa Kristoferson Hedlund, Ordförande, Svenska Covidföreningen
  • Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen
  • Thomas Lindén, Avdelningschef för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården samt Government Chief Medical Officer, Socialstyrelsen

Moderator: Linda Corsvall, Kommunikationsdirektör, Socialstyrelsen

Här kan du se seminariet Covid efter pandemin - hur hanterar vi det fortsatta vårdbehovet?