Bättre hälsa för placerade barn och unga – hur kan vi stärka arbetet inom hälso- och sjukvården och tandvården?

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  16 jan - 2024
Tid  12:00 - 13:00
Placerade barn och unga är en utsatt grupp. Barn och unga som befinner sig i samhällsvård har fler hälsoproblem och större behov av hälso- och sjukvård än andra jämnåriga. Placerade barn har också sämre munhälsa och besöker tandvården mer sällan. Socialstyrelsen bjuder in till ett webbinarium om hur hälso- och sjukvården och tandvården kan verka för att placerade barn och unga ska få bättre hälsa.

Målgrupp     

Webbinariet vänder sig främst till personal inom hälso- och sjukvården och personal inom tandvården. 

Program

• Vad visar forskningen om placerade barn och ungas hälsa? Anders Hjern, barnläkare, professor i social epidemiologi för barn och ungdomar, Karolinska institutet, delar med sig av insikter från sitt arbete.

• Vad vet vi om placerade barn och ungas munhälsa? Gunnar Henning, tandläkare vid hälsoodontologiska enheten, folktandvården i Västra Götaland berättar.

• Vem har ansvar för vad? Elin Karlsson, jurist på Socialstyrelsen berättar översiktligt om regelverket som rör placerade barn och ungas hälsa.

• Om HälsoSAMS - Eva Agåker, utredare på Socialstyrelsen, berättar om det stöd som Socialstyrelsen har tagit fram till hjälp för hälso- och sjukvårdens, tandvårdens och socialtjänstens samverkan.

• Barnskyddsteamet från Uppsala – Gabriel Otterman tillsammans med Maria Hagel-Chelge från socialtjänsten i Heby berättar om hur de arbetar och samverkar i arbetet medhälsoundersökningar

Se webbinariet i efterhand

Här kan du ta del av en inspelning av webbinariet Bättre hälsa för placerade barn och unga - hur kan vi stärka arbetet inom hälso- och sjukvården samt tandvården