Barns delaktighet i det strategiska arbetet – digitalt seminarium

Webbinarium

Kostnadsfritt
23 sep - 2021
08:00 - 09:00
Välkommen till Socialstyrelsens och Skolverkets gemensamma seminarium om hur barn kan göras delaktiga i det strategiska och förebyggande arbetet i kommuner och regioner.

För att insatser och åtgärder som erbjuds barn och unga ska bli så bra som möjligt behöver barn inte bara göras delaktiga i sina egna ärenden, utan också i utformandet av det stöd som erbjuds. Det här seminariet har fokus på hur ansvariga och personal i kommuner och regioner kan arbeta för att göra barn och unga delaktiga i det strategiska och förebyggande arbetet.

Anmälan

Anmäl dig här 

Sista datum för anmälan är den 17 september. 

Du kan checka in via länk från 07.45 den 23 sepetmber. 

Målgrupp

Alla som arbetar med barn och unga inom exempelvis skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst, antingen direkt eller centralt i en region eller kommun.

Seminariet arrangeras av Skolverket och Socialstyrelsen och sker via Zoom.