Konferens: Barnrättsdagarna i Örebro

Konferens

23 nov - 24 nov
07:30 - 16:00
Den 1 januari 2020 trädde barnkonventionen i kraft som svensk lag. Nu behöver vi tillsammans rusta och se över våra verksamheter för att säkerställa barnets rättigheter. Socialstyrelsen deltar i årets uppsättning av Barnrättsdagarna, en årlig konferens för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet.
Gå till eventsida

Observera att Barnrättsdagarna har flyttats fram från april till 23–24 november. Alla anmälda deltagare, föreläsare och utställare behåller sin plats och behöver inte anmäla sig på nytt. Här kan du läsa mer om konferensen.

Temat för Barnrättsdagarna 2020 är Varje barns rätt till utveckling. Socialstyrelsen kommer att ha fem seminarier på plats och kommer också att ha en monter där vi har med oss alla nya handböcker och berättar om det för sociala barn- och ungdomsvården.

Seminarierna kommer att handla om:

  • Tidiga samordnade insatser
  • Orosanmälningar
  • Ensamkommande flickor
  • SAMS
  • Gränssättande på HVB

Barnrättsdagarna arrangeras av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Syftet är att via tematiserade årliga konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen.