Barn och unga som begår brott – hur når vi bättre resultat tillsammans?

Webbinarium

kostnadsfritt
19 maj - 2022
08:30 - 09:30
Att skydda och hjälpa barn och unga som riskerar att begå brott är ett av samhällets mest aktuella utmaningar. Socialstyrelsen bjuder in till ett digitalt frukostseminarium där vi diskuterar hur aktörerna kan använda kunskapen som finns för att samverka bättre och gemensamt erbjuda hjälp i tid.

Webbinariet är kostnadsfritt. Dagen innan skickar vi ut länken till sändningen till de som anmält intresse. Seminariet kommer även kunna ses i efterhand.

Medverkande

  • Annika Öquist, enhetschef kunskapstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen

  • Ulrika Lundqvist, tf avdelningschef Skolutvecklingsavdelningen, Skolverket

  • Karin Svanberg, enhetschef, Enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete (UBA) Brottsförebyggande rådet (Brå)

  • Carin Götblad, polismästare Nationella operativa avdelningen (NOA), Polisen

  • Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen

Moderator Linda Corsvall, kommunikationsavdelningen, Socialstyrelsen

Målgrupper

Webbinariet vänder sig till yrkesverksamma som arbetar brottsförebyggande med barn och unga på strategisk nivå samt personal i socialtjänst, polis, skola/elevhälsa och fritidsverksamhet.

Anmälan

Anmäl dig här

Sista dag för anmälan är tisdag 17 maj.