Barn och unga med psykisk ohälsa – delaktighet i vård och omsorg

Seminarium

Kostnadsfritt
14 nov - 2023
09:00 - 12:00
Frågan om inflytande och delaktighet i vård- och omsorg är ett angeläget område som kräver aktivt arbete. Särskilt viktigt är utveckling av inflytande för målgruppen barn och unga, och särskilt för de med psykisk ohälsa. Socialstyrelsen bjuder därför in till ett seminarium om delaktighet för barn och unga med psykisk ohälsa.

Syftet med seminariet är att lyfta barn och unga med psykisk ohälsa som målgrupp för arbete med delaktighet inom vård och omsorg samt utvecklingsbehov som finns inom området.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till verksamma inom hälso- och sjukvård och socialtjänst eller annan omsorg som på olika sätt arbetar med delaktighet, seminariet är även öppet för andra intresserade. Sprid gärna inbjudan vidare till andra personer i din organisation! 

Innehåll

Seminariet kommer gästas av patient-, brukar- och anhörigorganisationer som berättar om sitt arbete inom området. Under seminariet deltar även verksamheter som beskriver sina konkreta erfarenheter av arbete med inflytande för barn och unga. Vi kommer att beröra vad som gäller kring delaktighet i vård och omsorg för barn och unga och konkreta exempel på hur man kan arbeta. Seminariet kommer även handla om hur barn och unga mår och varför är det viktigt att involvera dem. 

Anmälan

Annmäl dig senast den 10 november via nedan länk. 

Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor kontakta ok-psykiskhalsa@socialstyrelsen.se