Att stödja barn och föräldrar i utsatta områden – Inspirationsdag om hembesöksprogram

Konferens

Kostnadsfritt
7 nov - 2019
10:00 - 16:00
Barn som lever i socioekonomiskt utsatta områden har ökad risk för sämre hälsa. För att minska skillnaderna i hälsa mellan barn i olika grupper är barnhälsovården och socialtjänsten viktiga aktörer. Välkommen till en inspirationsdag där du får ta del av aktuell kunskap samt ges möjlighet till erfarenhetsutbyte om att främja barns hälsa i socioekonomiskt utsatta områden.
Läs om eventet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Ur innehållet

  • Skillnader i hälsa bland de yngre barnen
  • Hembesök i samverkan mellan
    barnhälsovård och förebyggande
    socialtjänst – möjligheter och utmaningar
  • Tandhälsans betydelse för barns hälsa

Dagen arrangeras i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen inom ramen för överenskommelsen för ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020.

Folkhälsomyndigheten kommer att filma delar av dagen och göra en sammanfattande film. Du kommer att hitta en länk till filmen på den här sidan efter eventet.

Målgrupper

Barnhälsovård, personer som arbetar förebyggande i socialtjänsten, chefer och beslutsfattare.

Program

Du hittar hela programmet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret på eventsidan hos Folkhälsomyndigheten.