Att stödja barn och föräldrar i utsatta områden – Inspirationsdag om hembesöksprogram

Konferens

Kostnadsfritt
7 nov - 2019
21:00
Barn som lever i socioekonomiskt utsatta områden har ökad risk för sämre hälsa. För att minska skillnaderna i hälsa mellan barn i olika grupper är barnhälsovården och socialtjänsten viktiga aktörer. Välkommen till en inspirationsdag där du får ta del av aktuell kunskap samt ges möjlighet till erfarenhetsutbyte om att främja barns hälsa i socioekonomiskt utsatta områden.
Läs om eventet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Ur innehållet

  • Skillnader i hälsa bland de yngre barnen
  • Hembesök i samverkan mellan
    barnhälsovård och förebyggande
    socialtjänst – möjligheter och utmaningar
  • Tandhälsans betydelse för barns hälsa

Dagen arrangeras i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen inom ramen för överenskommelsen för ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020.

Målgrupper

Barnhälsovård, personer som arbetar förebyggande i socialtjänsten, chefer och beslutsfattare.

Program

Du hittar hela programmet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret på eventsidan hos Folkhälsomyndigheten.