Att stödja barn och föräldrar i utsatta områden

Konferens

7 nov - 2019
21:00
Barn som lever i socioekonomiskt utsatta områden har ökad risk för sämre hälsa. För att minska skillnaderna i hälsa mellan barn i olika grupper är barnhälsovården och socialtjänsten viktiga aktörer. Välkommen till en inspirationsdag där du får ta del av aktuell kunskap samt ges möjlighet till erfarenhetsutbyte om att främja barns hälsa i socioekonomiskt utsatta områden.
Gå till flyer för eventet

Ur innehållet

  • Skillnader i hälsa bland de yngre barnen
  • Hembesök i samverkan mellan
    barnhälsovård och förebyggande
    socialtjänst – möjligheter och utmaningar
  • Tandhälsans betydelse för barns hälsa

Dagen arrangeras i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen inom ramen för överenskommelsen för ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020.
Boka den 7 november i din kalender

Program och anmälan kommer att skickas ut under hösten.