Inställt: Funktionshinder i tiden 2–3 april 2020

Konferens

2 800
2 apr - 3 apr
09:00 - 16:00

Konferensen är inställd

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner har beslutat att ställa in konferensen Funktionshinder i tiden 2020 den 2-3 april. Vi beklagar detta. Anledningen är Folkhälsomyndighetens bedömning om en mycket hög risk för samhällsspridning av coronaviruset och regeringens restriktioner kring större sammankomster.

Konferensen riktar sig till alla med ett professionellt engagemang på området. Programmet har ett brett innehåll med olika aspekter på stöd till personer med funktionsnedsättning – allt ifrån vad som händer inom det politiska området till utveckling och forskning.

Målgrupper

Chefer, politiker och medarbetare, som arbetar med funktionshinderfrågor eller möter personer med funktionsnedsättning i sitt arbete.