Anhörigas delaktighet i vård och omsorg

Webbinarium

Kostnadsfritt
22 nov - 2023
13:00 - 15:00
Hur kan vi skapa en vårdande miljö med relationer som ger kontinuitet, trygghet och delaktighet? Det är fokus för ett webbinarium som Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in till i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum.

Moderator är Gunilla Matheny, föreläsare, utbildare och författare inom anhörigstödsområdet.

Webbinariet riktar sig till alla som är verksamma inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, från politiker till chefer och medarbetare.

Program

13.00 Välkommen

13.05 Samhällets ansvar för anhöriga
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (filmad presentation)

13.15 Relationscentrerad vård och omsorg
Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Elizabeth Hanson, FoU-ledare och professor samt Lennart Magnusson, verksamhetschef och docent.

13.40 Att stärka anhörigperspektivet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård – utmaningar och möjligheter
Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg–
Eva Lindqvist, enhetschef
Lisette Wahlroth, utredare
Jesper Dahl, jurist
Region Uppsala - Christianne Simson, anhörigsamordnare.

Paus

14.10 Att vara anhörig till en person med kognitiv sjukdom
Svenskt Demenscentrum - Wilhelmina Hoffman, geriatriker och direktör,
Ann-Christin Kärrman, Silviasjuksköterska och utvecklingsansvarig för vård och omsorg.

14.35 Paneldebatt
Christian Carlsson, ordförande Socialutskottet
Ulrika Fredh, anhörigkonsulent i Göteborgs Stad och styrelseledamot i Demensförbundet.
Marie Åsenius, styrelseledamot Anhörigas Riksförbund
Wilhelmina Hoffman, direktör Svenskt Demenscentrum
Lennart Magnusson, verksamhetschef Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Eva Lindqvist, enhetschef Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg

14.55 Summering
Gunilla Matheny

Anmälan

Webbinariet genomförs i Zoom. Länk till mötet skickas till dig i samband med din anmälan. 

Anmäl dig senast den 21 november via nedan länk. 

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=371e6039c144

Kontakt

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, tel: 0480-41 80 20,
e-post: info@anhoriga.se.