Äldre hbtqi-personer: hälsa, livsvillkor och behov av vård och omsorg

Seminarium

Välkommen till ett samtal om äldre hbtqi-personers hälsa, livsvillkor och behov av vård och omsorg. Utifrån nya kartläggningar presenterar Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten en nulägesbild och samtalar om resultaten.

Deltagare:

  • Kalle Röcklinger, utredare, Folkhälsomyndigheten
  • Malte Sundberg, hbtqi-samordnare, Socialstyrelsen
  • Charlotte Fagerstedt, utredare, Socialstyrelsen
  • Paulina Karlsson, områdeschef på Vård- och omsorgsförvaltningens avdelning: Äldreomsorg egen regi, Uppsala kommun
  • Elin Ferrari, språksamordnare på Vård- och omsorgsförvaltningens avdelning: Äldreomsorg egen regi, Uppsala kommun

Moderator är Suzann Larsdotter, auktoriserad sexolog och föreläsare.

Myndighetsgemensam seminariedag på Pride House

Kunskapen om hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter behöver öka. Därför samlas flera av Sveriges hbtqi-strategiska myndigheter på Pride House i Stockholm, för att berätta om och diskutera det arbete som sker nationellt. Det hbtqi-strategiska arbetet är vårt gemensamma ansvar – tillsammans är vi starka.

Under seminariedagen möter du representanter från Folkhälsomyndigheten, Diskrimineringsombudsmannen, Jämställdhetsmyndigheten, Kulturrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polisen och Socialstyrelsen i fem olika seminarier.

Hela programmet hittar du hos Folkhalsomyndigheten 

Anmälan

Ingen föranmälan. 60 platser finns för deltagande på plats på Pride House. Observera att det är totalt väskförbud på Pride House (undantag är väskor för medicin och barnmat). Lokalen är tillgänglighetsanpassad med hörslinga och seminariet teckenspråkstolkas. En sändningslänk för att delta digitalt kommer att publiceras på denna sida inför seminariedagen.

Alla seminarier under seminariedagen kommer att spelas in. Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens seminarium kommer även att kunna ses i efterhand på vår webbplats.

Kontakt

pride@socialstyrelsen.se