Aktiv i lokal pensionärs- eller patientförening? Delta i dialog om äldreomsorgens kvalitet

Seminarium

Kostnadsfritt
25 apr - 2023
13:30 - 16:00
Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in dig som är aktiv i någon lokal pensionärs- eller patientförening till dialog, för att prata om dina erfarenheter av äldreomsorgen.

Frågor som kommer att diskuteras:

  • Vad ser du för utmaningar och möjliga förbättringar inom äldreomsorgen idag?

  • Hur kan äldreomsorgen ge bättre stöd utifrån den enskildes behov?

  • Hur fungerar det förebyggande arbetet i er kommun i dag? Vilka förebyggande insatser erbjuds?

Inför dialogforumet får du gärna prata med personer du känner som har hemtjänst eller bor på särskilt boende, för att samla olika röster och perspektiv. Diskussioner kommer att ske på den digitala mötesplattformen Teams och ledas av Socialstyrelsens medarbetare i små och stora grupper. Samtalen kommer att utgå från de utmaningar gruppdeltagarna ser på området.

Det nationella kompetenscentrumets uppdrag

Nyligen inrättade Socialstyrelsen ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg på regeringens uppdrag. Centrumets uppdrag är att:

  • arbeta nära kommuner och verksamheter för att snabbare svara upp mot deras behov av expertstöd

  • stödja en kontinuerlig kunskapsutveckling och implementering av aktuell kunskap och nya arbetssätt i kommunerna

  • bidra till utveckling genom kontinuerlig omvärldsbevakning

  • ge en nationell bild av läget i den svenska äldreomsorgen med de styrkor och utmaningar som finns.

Anmälan

Anmäl dig via nedan länk. Sista anmälningsdag är 12 april. 

Till anmälan

Antalet deltagare är begränsat! Vi försöker få en geografisk spridning på deltagarna. Cirka två veckor innan dialogmötet kommer du att få besked om du har fått en plats eller inte. Har du fått en plats kommer du samtidigt att få en kallelse med länk till mötet. Dialogforumet kommer att hållas digitalt på Teams.

Vi ser fram emot detta dialogforum och ser det som en startpunkt för ett fortsatt samarbete i olika former!

Kontakt

stefan.brene@socialstyrelsen.se