Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Utbildning i IBIC

Här samlar vi olika typer av IBIC-utbildningar för att ge stöd och verktyg för dig som arbetar med arbetssättet eller vill fördjupa dina kunskaper inom IBIC.

 

Socialstyrelsen erbjuder kontinuerligt olika IBIC-utbildningar. Nedan finner du länkar till mer information och anmälan till utbildningarna. Du finner även 6 filmer från vår lanseringskonferens 2016.

Genom länkarna till varje utbildning kommer du direkt till Socialstyrelsens utbildningsportal. För att kunna anmäla dig till ett kurstillfälle behöver du logga in, vilket kräver att du har ett användarkonto. Om du inte redan har ett användarkonto registrerar du dig genom att  klicka på logga in eller gå till kurs i kursbeskrivningen.

Webbintroduktion

Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av att veta vad IBIC är. Den ger en översiktlig bild av arbetssättet utifrån exempel inom äldreomsorgen (ÄBIC) och vad det kan innebära att arbeta utifrån ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt.

Webbintroduktion 

Informationsdag

Utbildningen riktar sig till chefer och ansvariga för dokumentation och kvalitetsutveckling, både för myndighet och för utförare, i verksamheter inom socialtjänsten som är nyfikna på eller planerar att införa IBIC.

Dagen ger en översiktlig information. 

Individens behov i centrum IBIC – informationsdag 

Processledarutbildning

Utbildningen riktar sig till utsedda processledare för IBIC i kommunen eller hos privata eller idéburna utförare samt personer som i regioner arbetar med att stötta processledarna i kommunerna.

Utbildningen ger dig som processledare kunskap om arbetssättet och är ett stöd för din organisations införande av IBIC. Du som redan har gått ÄBIC-utbildningen för processledare behöver inte gå motsvarande IBIC-utbildning. Observera att utbildningen inte vänder sig direkt till handläggare eller utförare.

Individens behov i centrum IBIC – processledarutbildning

Filmer från IBIC lanseringskonferens

Filmerna riktar sig till alla som är intresserade av att höra om erfarenheter som några kommuner gjort i sitt arbete med ÄBIC och IBIC och om utvecklingen från ÄBIC till IBIC.

Filmerna kan ses enskilt eller i grupp för inspiration och information och handlar om vad IBIC är, delaktighet i ICF, förändringsarbetet, genomförande, mål och uppföljning samt införandeprocessen. Se filmerna i webbläsaren nedan eller ladda ned dem till din egen dator.

Ser du bara en svart ruta i filmfönstret, testa en annan webbläsare än Internet Explorer, till exempel Chrome.

Du kan även se alla filmer från lanseringskonferensen här. 

 1. Från ÄBIC till IBIC

Ann-Kristin Granberg, Maria Rude, Åsa Wassbäck, Erik Wessman och AnneMarie Danon från Socialstyrelsen beskriver utvecklingsarbetet från ÄBIC till IBIC och vilket stöd socialstyrelsen ger. Filmen är 13 minuter.

2. ICF och delaktighet

Lena Talman, doktorand och Kerstin Möller, MDr resonerar kring begreppet delaktighet utifrån ICF:s områden aktiviteter och delaktighet. Filmen är 12 minuter.

3. Varför IBIC

Johanna Andersson från Mönsterås kommun och Jenny Andersson från Salems kommun motiverar varför de valt att införa IBIC. Filmen är 5 minuter.

4. Om genomförande

Johan Hansson och Johan Sjöberg från Eskilstuna kommun pratar om hur IBIC påverkat utförarna och deras arbete. Filmen är 6 minuter.

 5. Om mål och uppföljning

Lena Thosteman, Emma Magnusson och Yvonne Bliander från Lunds kommun beskriver hur de arbetar med att sätta mål och följa upp individens behov. Filmen är 7 minuter.

6. Om införandet

Therese Lindén, Solveig Börjesson och Monica Strandeberg från Kungsbacka kommun pratar om hur de arbetat med att införa IBIC i sin kommun. Filmen är 8 minuter.