Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Stöd och utbildning

För att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara aktiva och delta i samhällslivet krävs väl fungerande hjälpmedel.

Utbildning om förskrivning av hjälpmedel

Vi erbjuder en webbutbildning som riktar sig till förskrivare av hjälpmedel, vård- och omsorgspersonal som möter personer som har hjälpmedel och till deras chefer. Deltagarna får kunskap om förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den samt hur patientens delaktighet påverkar nyttan av hjälpmedel. Med utbildningen medföljer även ett diskussionsmaterial. Utbildningen kan genomföras enskilt men också med dialog och reflektion i grupp. Mer information om hur man kan lägga upp utbildningen finns i diskussionsmaterialet.

Webbutbildning om förskrivning av hjälpmedel

I den här filmen får du mer information om utbildningen:

(Kan du inte se filmen? Pröva en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.)

Skrift om förskrivning av hjälpmedel

Skriften samlar på en övergripande nivå aktuell kunskap om förskrivning av hjälpmedel utifrån hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Skriften riktar sig till förskrivare och chefer för förskrivare. Skriften kompletterar och fördjupar innehållet i webbutbildningen.

Förskrivning av hjälpmedel – Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning

Delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel

Chefen har en nyckelroll i det lokala arbetet för att öka hjälpmedelsanvändarnas inflytande i förskrivningsprocessen. Stödmaterialet riktar sig till chefer för förskrivare av hjälpmedel och beskriver hur delaktigheten vid förskrivning av hjälpmedel kan stimuleras via det systematiska kvalitetsarbetet.

Delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel – Stödmaterial till chefer

Ny utbildning om förskrivning av förbrukningsartiklar

Vi har tagit fram en förkortad och anpassad version av förskrivning av hjälpmedel som kallas förskrivning av förbrukningsartiklar. Den riktar sig till dig som förskriver olika typer av förbrukningsartiklar och läkemedelsnära produkter. Det kan till exempel vara inkontinenshjälpmedel, diabetesstickor, stomiprodukter eller nutritionsprodukter. Exempel på förskrivare av dessa produkter är distriktssköterska, läkare, diabetessjuksköterska, barnmorska eller dietist.

Webbutbildning om förskrivning av förbrukningsartiklar