/

Hjälpmedel

Hjälpmedel kan förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning på många sätt. Därför är individuellt anpassade hjälpmedel en viktig del i habilitering och rehabilitering, som ett stöd för att vardagslivet ska fungera.

Socialstyrelsen arbetar för en jämlik hjälpmedelsförsörjning bland annat genom att:

  • tillhandahålla kunskapsstöd och utbildning om förskrivningsprocessen
  • stödja och följa utvecklingen mot ökat inflytande vid val av hjälpmedel
  • öka kunskapen om skillnader i tillgång till och användning av hjälpmedel
  • följa upp och utvärdera hjälpmedelsområdet på nationell nivå.

På dessa sidor hittar du kunskapsstöd, utbildningar, statistik, utvärderingar och gällande regelverk.

Hjälpmedelsinstitutet nedlagt
Vi har tagit över en rad publikationer efter att Hjälpmedelsinstitutet upphörde den 30 april 2014, och dess webbplats stängdes ner den 1 maj 2016. Du hittar dem under rubriken Publicerat om detta ämne längre ner på sidan.

Kontakt

Kontaktpersoner för hjälpmedel

Saknar du något på dessa sidor, kontakta webbansvarig