Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Hemlöshetens omfattning i Sverige

Under en vecka i maj 2011 rapporterades omkring 34 000 personer in som hemlösa eller utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden. Det framkommer i den senaste nationella mätningen av hemlöshet i Sverige.

Ofta förknippas hemlöshet med personer som saknar tak över huvudet, som sover ute eller på härbärge. Men de kartläggningar som gjorts visar att det inte finns ”en typisk hemlös”. Det handlar istället om ett antal situationer som man kan befinna sig i, för kortare eller längre tid.

Situation 1: Akut hemlöshet

2011 fanns i akut hemlöshet cirka 4 500 personer varav de flesta var män. Missbruks- och beroendeproblem var vanligt och många var födda utanför Sverige. En stor andel var föräldrar till barn som är 18 år eller yngre.

Situation 2: Boende på institutioner och i kategoriboenden

Det fanns cirka 5 600 personer boende på institutioner och i kategoriboenden. Andelen män var också här hög jämfört med de övriga situationerna. Många hade missbruks- och beroendeproblematik och psykisk ohälsa. En lägre andel än i de övriga hemlöshetssituationerna var föräldrar till barn som är 18 år och yngre.

Situation 3: Långsiktig boendelösning

I de mest långsiktiga boendelösningarna bodde cirka 13 900 personer. Här fanns många familjer. Missbruks- och beroendeproblematik var minst förekommande jämfört med hela gruppen hemlösa personer och andelen utrikesfödda var hög.

Situation 4: Eget ordnat kortsiktigt boende

Personerna i eget ordnat kortsiktigt boende var cirka 6 800. De var yngre än i de övriga situationerna och många hade missbruks- och beroendeproblem.

För första gången fanns även uppgifter om hemlösheten bland barn och ungdomar (18 år eller yngre) som av olika skäl levde under hemlösa förhållanden utanför familjen. Cirka 400 barn och unga befann sig i en gråzon mellan hemmet och samhällets vård och omsorg  under mätveckan. Av dessa var 51 procent flickor och 49 procent pojkar. 35 procent var födda utanför Sverige. Vanligast var att barnen och ungdomarna bodde hos vänner och bekanta. Familjekonflikt var den främsta orsaken till hemlösheten.