Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Hälsoskydd

Hälsoskydd är det förebyggande arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av miljön. Det förebyggande hälsoskyddsarbetet sker enligt miljöbalken.

Om du driver eller ska starta en yrkesmässig hygienisk verksamhet, till exempel inom piercing och tatuering, fotvård, akupunktur, nagelskulptering, frisör, skönhets- eller massagebehandling, ska du vända dig till din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor.

Om du är kund och har blivit skadad av en behandling i en verksamhet enligt ovan, ska du också vända dig till din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor.

Socialstyrelsen vägleder kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder samt länsstyrelserna när det gäller miljöbalkens regler om hälsoskydd för yrkesmässig hygienisk verksamhet. Myndigheten vägleder även när det gäller vissa typer av farligt avfall från hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsens vägledning till kommunerna

Tillsynsvägledningen ska stödja kommunernas operativa tillsyn så att de kan bedriva en effektiv och likvärdig tillsyn. I den ingår att ge stöd och råd till miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna, samt att samordna, utvärdera och följa upp deras tillsyn. Socialstyrelsen ger både skriftlig och muntlig tillsynsvägledning till kommunerna i olika sakfrågor. Myndighetens handläggare medverkar på informationsträffar och seminarier och ger stöd och råd till kommunerna per telefon. Den skriftliga tillsynsvägledningen ges i form av allmänna råd, handböcker och myndighetens webbplats.

Kommunerna utför den operativa tillsynen

Det är kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder och deras förvaltningar som ansvarar för den operativa tillsynen av hälsoskyddet inom olika verksamheter. Den som ansvarar för en verksamhet kallas verksamhetsutövare. Den operativa tillsynen innebär att kommunen kontrollerar att lagen följs och att verksamheten inte innebär en olägenhet för människors hälsa. Verksamhetsutövaren kan även få information och råd.

Den 1 januari 2014 övergick stora delar av Socialstyrelsens hälsoskyddsarbete till Folkhälsomyndigheten. Läs mer här.