Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Utlämnande från annan stat för rättspsykiatrisk vård

Här hittar du information om utlämnande från annan stat för rättspsykiatrisk vård.

Socialstyrelsen ansvarar för att begära en patient som är dömd till rättspsykiatrisk vård utlämnad från en annan stat när detta inte kan göras enligt bestämmelserna om Europeisk arresteringsorder. Detta framgår av 3 § förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott.

Socialstyrelsen ansvarar även för att begära hos polis- eller åklagarmyndigheten att det görs en framställning om utlämning från de nordiska länderna.